Khuyến mại tưng bừng – Chào mừng quốc khánh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Chi tiết

Khai trương mở thẻ khách hàng thân thiết

Từ năm 2018 Hệ thống nhà sách Tràng An xin được thông báo Phát hành thẻ khách hàng thân thiết với 3 cấp sử dụng

Chi tiết

Khai trương cơ sở 4 – Nhà sách Tràng An Định Công

Cũng giống như các cửa hàng sách Tràng An khác trên địa bàn Hà Nội của Công ty tại: 304 Văn Chương, CT1 Ngô Thì Nhậm, 219 Khương Trung, cửa hàng sách Tràng An tại CT36B Định Công đặt mục tiêu trở thành một trung tâm văn hoá, là nơi cung cấp đầy đủ nhất, cập nhật nhất sách của các nhà xuất bản khác; thiết bị trường học, văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng, phục vụ nhà trường và gia đình, với giá cả...

Chi tiết

Hội Nghị Khách Hàng 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Chi tiết