Vở kẻ ngang Music 300 trang

Mã sản phẩm: 1064

Miêu tả:

VỞ KẺ NGANG MUSIC

300 trang, dòng kẻ ngang

Định lượng 58g/m2

Kích thước: 175x250mm

Độ trắng: ISO 82

Cam kết hàng chính hãnga

Ý kiến khách hàng