Vở kẻ ngang Study Yolo 72 trang

Mã sản phẩm: 1405

Miêu tả:

VỞ KẺ NGANG STUDY YOLO 72 trang

Dòng kẻ ngang

Định lượng 70g/m2

Kích thước: 175x250mm

Độ trắng: ISO 90-92

Cam kết hàng chính hãng

Ý kiến khách hàng